Håndtering af persondata

Hos Lundaproduktioner Printcard tager vi håndteringen af dine persondata meget alvorligt. Det er vores intention, at du vil føle dig tryg, når du udleverer personlige oplysninger til os. Vi beskytter og respekterer derfor altid dine persondata i henhold til gældende love.

Dataansvarlig

Lundaproduktioner er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lov. Dataansvarlig er: Lundaproduktioner Printcard Wikholm AB org. nr 556778-0506, Box 24005, 224 21 Lund.

Hvorfor bruger vi dine persondata?

Lundaproduktioner indsamler dine personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, service og information.

Vi har brug for dine persondata for at kunne:

  • Gennemføre køb, levering og fakturering af varer
  • Opfylde dit ønske om kundeservice
  • Give dig information og tilpassede tilbud på e-mail
  • Opfylde lovkrav, fx. regnskabsloven

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Lundaproduktioner indsamler og behandler følgende oplysninger om dig som kunde:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Betalingsoplysninger (faktura-/leveringsadresse)

Hvor lang tid opbevarer vi dine persondata?

Vi gemmer dine persondata, så længe de er relevante for det formål, de blev indsamlet for. Det gælder også for opfyldelse af lovkrav, fx. regnskabsloven.

Lundaproduktioner gemmer personoplysninger om dig i højst 7 år efter, din ordre er blevet leveret (i hht. regnskabsloven).

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Lundaproduktioner håndterer dine personoplysninger med fortrolighed. Vi indsamler og håndterer kun oplysninger, der er relevante for formålet.

Lundaproduktioner overdrager eller sælger aldrig dine persondata til tredjepart eller samarbejdspartner.

Dine rettigheder

En gang om året har du ret til omkostningsfrit at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig.

Din anmodning om indsigt skal ske skriftligt med underskrift til:

Lundaproduktioner Printcard Wikholm AB

Att: Dataskyddsombud

Box 24005

S-224 21 Lund.

Du har ret til at få information om hvilke persondata, vi har indsamlet,  hvorfra og hvorfor vi har fået informationen, samt til hvem informationen er videregivne.

Rettelse af dine persondata

Hvis dine personoplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige har du ret til, at de bliver rettet, fjernet eller kompletteret. Hos Lundaproduktioner vil vi imødegå din anmodning, i det omfang den overensstemmer med gældende love. Vi vil dog gøre dig opmærksom på, at der kan findes lovkrav, som forhindrer os i at fjerne dine oplysninger, fx. regnskabsloven.

Ændring af policy

Hos Lundaproduktioner forbeholder vi os retten til at ændre og tilpasse vores persondatapolicy. Før en ændring træder i kraft, bliver du informeret på www.etiketter.com og/eller på e-mail. Hvis du ikke er enig i ændringen, har du ret til at kontakte kundeservice.

Kontaktinformation

Du er velkommen at kontakte os på etikett@lundaproduktioner.se eller på tlf. +46 46 12 46 60 hvis du har spørgsmål til vores persondatapolicy og håndtering af dine personoplysninger.

Företaget

Vi har fået en ny hjemmeside. Opret en etiket online via vores værktøj - eller afgiv en specialbestilling!

Jeg forstår